storoslo

Startblokka

Startblokka eies av to partnere: den kommersielle eiendomsutvikleren Stor-Oslo Eiendom, og Bydel Bjerke i Oslo kommune. De har inngått samarbeid om å etablere og videreutvikle Startblokka på Linderud.

Stor-Oslo Eiendom er partner i Startblokka, fordi vi ønsker å sikre sosial bærekraft når vi skal transformere den gamle industritomta på Linderud til et nytt byområde. For å skape gode nabolag og gode hverdager må vi involvere de som har hverdagen sin her allerede, og la de få ta del i utviklingen over tid.

Når vi som eiendomsaktør bygger og utvikler et område, er det viktig for oss å gjøre dette i samspill med lokalmiljøet og alle som skal bo der. Alle våre prosjekter skal bidra til å redusere belastningen på miljøet, tilføye noe ekstra for å bedre sosiale forhold, og ha en sunn økonomi i bunn – en såkalt «trippel bunnlinje». Med FNs 17 bærekraftmål har det kommet en ny bevissthet rundt betydningen av sosial infrastruktur, og hvilken rolle og ansvar eiendomsbransjen har på dette området. Sosial infrastruktur utgjør de fysiske elementene som muliggjør møter mellom mennesker, fellesskapsbygging og utvikling av sosial kapital.
– Marit Elisabeth Jensen, markedssjef for næring i Stor-Oslo Eiendom

Bydel Bjerke er partner i Startblokka fordi vi ønsker å påvirke utviklingen i Linderud-området både på kort og lang sikt, og vi ønsker å være tettere på innbyggerne våre.

Stedsanalysen vår viser at det er behov for møteplasser; steder å drive aktiviteter, holde arrangementer og bli kjent med naboen. Dette behovet svarer Startblokka på. I tillegg gir samarbeidet med Stor-Oslo Eiendom en mulighet til å snakke om stedsutviklingen på Linderud, og forhåpentligvis bidra til at det framtidige boligområdet blir et sosialt bærekraftig, trygt og trivelig sted som spiller på lag med området rundt. Bydelen har dessuten flyttet flere av sine tjenester til Startblokka, for å være tettere på mange av innbyggerne i området.
– Ragnhild Olaussen, seksjonssjef for samfunnsutvikling i Bydel Bjerke, Oslo kommune

Du kan ta kontakt med Stor-Oslo Eiendom eller Bydel Bjerke direkte om du ønsker å vite mer om rollen til partnerne i Startblokka. 

Siste nytt