storoslo

BRAGERNES PARK

DRAMMEN
 

Et boligprosjekt utenom det vanlige, i en by utenom det vanlige.

Som byutvikler har Drammen blitt et forbilde. Etableringen av Bragernes Park blir et nytt kapittel i en fantastisk transformasjon. Området som snart skal bli et levende og grønt boligområde har en helt spesiell beliggenhet – uansett hvilken by du sammenligner med.

For tenk deg følgende: Du våkner i din nye leilighet. Starter dagen med en kaffe på balkongen. Rett bak deg har du inngangen til marka. Rett foran deg har du Drammen park. Mellom de gamle trærne ser du sola glitre i vannet nedenfor med sine badeplasser og elvepromenader.  

For tiden pågår det en områderegulering i regi av Drammen kommune i samarbeid med alle grunneierne. Denne planen skal sette de overordnede rammene for det videre planarbeidet og forventes ferdig tidlig i 2025. Videre vil vi jobbe med å planlegge og tilpasse hvert enkelt kvartal frem mot første salgsstart i 2026, slik at vi kan komme i gang med byggingen snarest mulig etter at vi overtar eiendommen etter at sykehuset flytter til Brakerøya.

I Bragernes Park skal det bygges over 1000 boliger for både voksne, nyetablerte og barnefamilier. Her vil det bli grønne lunger, sosiale møteplasser, nærbutikker og servicetilbud. Spennende og variert arkitektur med både leiligheter og lav bebyggelse vil gjøre Bragernes Park til Drammens mest attraktive sted å bo. 

Bli med å ta avgjørelsene!


På denne nettsiden kan du følge utviklingen av Bragernes Park. Vi i Stor-Oslo Eiendom er opptatt av samarbeid og samskaping og vil gjerne få dine innspill til utviklingen av området.
 

VISJON

VI SKAL SKAPE DRAMMENS MEST ATTRAKTIVE OMRÅDE

Midt i en
levende by!


Bragernes Park skal finne sin plass i en fysisk og historisk kontekst, men den skal også legge til rette for nye måter å leve på. Folk er forskjellige, da må løsningene også være det. Innovative og innbydende boliger skal tilby noe for alle. For arkitekturen er stikkordene variert, stedstilpasset og moderne.

Stor-Oslo Eiendom og byen Drammen har noe felles. En visjonær tilnærming for byutvikling med mennesket i sentrum. Det vi bygger skal være til glede og inspirasjon. For alle. Med tankekraft og bærekraft skal vi jobbe tett med kommunen, lokalmiljøet og samarbeidspartnere for å sikre gode valg og løsninger.

Vi skaper fremtiden i Drammen!


Følg utviklingen i prosjektet
 

Kontakt