storoslo

UNDER UTVIKLING

Fyrstikktorget


OSLO

Fyrstikktorget er identiteten på Helsfyr og har et stort potensiale for å bli en urban oase i Hovinbyen. Fyrstikktorget vil bli en sosial og inkluderende møteplass for skoleelever, arbeidstakere, beboere og blir en ny destinasjon for byen.

-34

Type

Leiligheter

_Park

Kvailteter

Urbant og sentralt 

_Squaremeters

Ant. enheter

215
_takeover

Est. salgsstart

Q3 2023

_Shopping

Næring m2

27 000

Om prosjektet

Vi ønsker med vårt planforslag for Fyrstikktorget å utvikle 250 boliger, utadrettet næring, kontorer og hotell. Mixed use! Den påkostede arkitekturen er utviklet i respekt for eksisterende bygg og vil bekrefte Fyrstikktorget som identiteten for Helsfyr. Dagens parkering på torg og gater vil bli fjernet og erstattet med kvalitative møteplasser med beplanting. Strøksgate vil bli opparbeidet for å sikre trygg skolevei.

Alle illustrasjoner er laget av Lund + Slaatto arkitekter.


Siste nytt

Hold deg oppdatert på dette prosjektet
 

Utforsk mer fra oss