storoslo

UNDER UTVIKLING

Skjærvaveien


STRØMMEN

Langs Skjærvaveien i Sagdalen ved Nitelva pågår den en transformasjon fra industri til et av Norges fineste boligområder. Stor-Oslo Eiendom vil sammen med Usbl og kommunens egne skoleplaner sørge for en komplett transformasjon av området. Prosjektet vil være en kombinasjon av rekkehus og leiligheter på totalt 400 enheter samt en barnehage. 

-34

Type

Leiligheter og rekkehus

_Park

Kvaliteter

Grønne lunger
og aktivitetssoner

_Squaremeters

Ant. enheter

380
_takeover

Est. salgsstart

Q1 2023

_Shopping

Næring m2

1 000

Om prosjektet

Omgitt av koselig skog og Nitelva, sammen med sin nærhet til Lillestrøm sentrum, ligger området perfekt til for et nytt lokalsamfunn. Her vil du kunne få i både pose og sekk: umiddelbar nærhet til natur og skogens ro, men også kort vei til byen og det urbane livet.  

Et sted å blomstre

Området vil legge til rette for et trygt og rolig nabolag hvor familien skal kunne vokse og utvikle seg. Utearealene vil tilrettelegges for et variert tilbud for de aller yngste, samt gode rekreasjonsområder og arenaer for sosialisering for den eldre generasjonen. Prosjektet skal være med på å styrke hele Sagdalen og området rundt. Det finnes allerede mange fantastiske muligheter og tilbud, og prosjektet skal bidra til at det skapes enda flere. Gjennom gode ideer, kreative løsninger og godt samarbeid kan vi få til mye og gange flere.

 Naturen og miljøet

Prosjektet setter miljøet og naturkvaliteten i sentrum. De allerede gode naturkvalitetene i området er tenkt tatt inn som sentrale elementer i områdeutviklingen. Dette vil synes både på de arkitektoniske valgene og utformingen av utearealene. Gjennomgående akser vil gi allmennheten tilgang til elven, samtidig som det vil være et bidrag til nabolaget og fellesskapet. Tursturstien forbi området skal beholdes og forsterkes som en viktig kvalitet for området.

Boligene i området skal BREEAM-sertifiseres og det vil være et stort fokus på å velge miljøvennlige og bærekraftige løsninger for utviklingen av området.  

I Skjærvaveien ønsker vi å tilrettelegge for et variert tilbud og ønsker derfor å involvere nabolaget og interessenter til å bidra i utviklingen av området. Gjennom en aktiv brukermedvirkning håper vi å utvikle prosjektet til et attraktivt område både for nabolaget og de nye tilflytterne. 


Meld interesse
 

Utforsk mer fra oss