storoslo

Gode grunner til å kjøpe en helt ny bolig

INGEN OPPUSSING
ELLER OVERRASKELSER

Bor du i en ny bolig, kan du konsentrere deg om å gjøre det du har mest lyst til å gjøre. Vedlikehold og renhold av fellesarealer, snømåking og hagearbeid er det andre som tar seg av, etter regi fra sameiet.  

DIN EGEN STIL

Kjøper du tidlig i byggeprosessen, kan du sette ditt eget preg på boligen ved å gjøre andre innrednings-, material- og fargevalg enn det som er inkludert i prisen. Tilvalgsprosessen begynner normalt etter oppstart av byggearbeidene, og du blir da invitert til et møte der du får en gjennomgang av boligen og hvilke muligheter du har.

HØY TEKNISK STANDARD

Nybygg bygges etter nyeste gjeldende forskrifter og standarder. Moderne krav til materialer og byggemetoder gir boligene bedre inneklima og energieffektivitet og gjør dem rustet for fremtidens klima. 

SMARTHUSTEKNOLOGI

Som kjøper hos oss får du en smart leilighet med Google Home Mini, som blant annet gjør det mulig å talestyre funksjoner i leiligheten ved hjelp av smarte spotter og smart låssystem. 

LAVERE FASTE KOSTANDER

Gode energiløsninger er bra for både miljøet og lommeboken. Våre nye boliger oppfyller isolasjonskravene i den nyeste tekniske forskriften, og energibehovet er derfor normalt sett mindre. 

GUNSTIG FINANSIERING –
GRØNT BOLIGLÅN

I prosjekter som bygges med Breeam-sertifisering, kan du søke om grønt boliglån hos hos de fleste av bankene. Dette er gunstige tilbud som gjelder eksklusivt for kjøperne i nye boligprosjekter.  

LAVE KJØPSOMKOSTNINGER

Dokumentavgiften til staten blir lavere når du kjøper en ny bolig. Da betaler du nemlig bare 2,5 prosent av den delen av tomteverdien som leiligheten utgjør. Dette vil normalt gi deg som kjøper en vesentlig lavere kostnad.