storoslo

Utbyggers visjon for Skolebakken K

På en av Kolbotns mest attraktive tomter, rett i nærheten av kultur, shopping og Kolbotn stasjon, vokser det snart frem fire signalbygg – først to Torghus, deretter to Tunhus.

Med sentral beliggenhet, høy kvalitet og spennende arkitektur mener vi at Skolebakken K er et boligprosjekt som skiller seg betraktelig ut fra andre prosjekter i området. Med torgplassen i syd ønsker vi å skape en attraktiv møteplass for alle på Kolbotn, i tillegg får prosjektet et mer privat gårdsrom på tunet mellom byggene.

I Skolebakken K skal det også tilrettelegges det for at veien til en bærekraftig livsstil skal bli så kort som mulig - en grønn visjon.

Blomstrende tak

Takene på Skolebakken K blir grønne, med en robust plantefamilie som du finner både på fjellet og langs norske kysten. Et tak fullt av planter og blomster er ikke bare vakkert og bra for Kolbotns biologiske mangfold. Grønne tak gir også god beskyttelse mot vær og vind.  

Frodig og grønt uteområde 

Gårdsrommet mellom byggene i Skolebakken K tilpasses topografien og blir opparbeidet med stedstypiske trær, busker, gressplener og vannspeil. Lekeaparatene i gårdsrommet vil bli plastfrie. 

Forberedt på en regnværsdag 

I årene fremover må vi regne med villere og våtere vær i Norge. Uteområdene i Skolebakken K blir derfor tilrettelagt for stor grad av lokal overvannshåndtering med vannrenner og regnbed, hvilket bidrar til å dempe eventuelle skader fra kraftig nedbør. 

Elektrisk stemning 

Med kort vei til Kolbotn buss og tog blir det enkelt å velge kollektivt. Parkeringskjelleren tilrettelegges for elbillading og det planlegges å avsette parkeringsplasser til bildelingsordning for deg som kun trenger bil en gang iblant. I Skolebakken K vil det også tilrettelegges for en stor andel innendørs sykkelparkering.