storoslo

Gode grunner til å kjøpe nytt

Det er mange fordeler med å kjøpe nytt fremfor bruktbolig. Under kan du lese mer om hva som gjør ny bolig så attraktivt.

Høy teknisk standard 

Skolebakken K bygges etter nyeste gjeldende forskrifter og standarder. Moderne krav til materialer og byggemetoder gir boligene bedre inneklima og gjør dem rustet for fremtidens klima.

Fem års garanti 

Du har fem års reklamasjonsrett og garanti på boligen. I tillegg gjennomfører entreprenør en befaring ett år etter overtakelsen for å kontrollere at alt er i orden.

Lave kjøpsomkostninger 

Dokumentavgiften til staten er lavere når du kjøper en ny bolig. Da betaler du nemlig bare 2,5 prosent av tomteverdien til leiligheten. Dette vil normalt gi deg som kjøper en vesentlig lavere kostnad.

Din egen stil 

Kjøper du tidlig i byggeprosessen kan du sette ditt eget preg på boligen ved å gjøre andre innrednings-, material- og fargevalg enn det som er inkludert i prisen. Tilvalgsprosessen begynner normalt etter oppstart av byggearbeidene. 

Lave faste kostander

Gode energiløsninger er bra for både miljøet og lomme boken. Boligene i Skolebakken K oppfyller isolasjons kravene i den nyeste tekniske forskriften. Energibehovet vil derfor normalt sett bli lavere enn ved en bruktbolig.