storoslo

Arkitektens visjon for Skolebakken K - fra tun til torg

Gode solforhold og høy bokvalitet har vært viktig når Dark Arkitekter har tegnet Skolebakken K.

En lys tilværelse 

Skolebakken K er tegnet slik at leiligheter, private balkonger og felles uteområder vil få best mulig solforhold. Formene på hvert enkelt bygg gir prosjektet en annerledes og spennende utforming som har bidratt til å skape fine fellesområder i indre gårdsrom. For å kunne skape så gode rom som mulig har vi levd oss inn i hvordan det vil være å bo i hver enkelt av leilighetene, sier Hilde Billington, arkitekt i Dark Arkitekter. 

Fra torg til tun 

I det sydligste Torghuset, vendt mot Kolbotnveien vil det bli både boliger og næringslokaler. Foran bygget planlegges det et torg med møteplasser, trapper og ramper som knytter torget sammen med gårdsrom-met i Skole bakken K. – Her blir veien kort fra det urbane torget på gatenivå til det frodige gårdstunet mellom bygningene, forteller Odin Monje Lapholm. 

Tidløst og naturlig materialvalg

De fire bygningene i Skolebakken K vil få hvert sitt unike uttrykk og fasader av enten treverk eller teglstein. Torghuset i sør er tenkt i en varm teglfarge og Torghuset i vest vil få treverk med sølvgrått preg. For Tunhuset i nord og sør er det planlagt henholdsvis lys tegl og en trekledning med varmt preg.

darkarkitekter.no