storoslo

Et nytt kvartal i sentrum av Ski

Sentrumskvartalet utvikles for å skape bånd mellom naboer, mellom generasjoner, mellom by og mennesker. Et sammenvevd kvartal sentrert rundt et samlende torg.

Gode og demokratiske byrom er sosialt inkluderende, tilrettelagt for flere typer bruk og aktivitet, at de oppleves som trygge, komfortable og estetiske, og ikke minst at de er tilgjengelige, både med tanke på adkomst og forbindelser til andre bydeler.

Stor-Oslo Eiendom har gjennom samtaler med befolkningen i Ski forsøkt å avdekke hvilke behov og ønsker som knytter seg til sentrumsområdene. Konklusjonen er at sentrum i dag oppleves uinteressant, kjedelig og ikke fysisk attraktivt og at det ligger et stort uforløst potensial i sentrumsgatene og bruken av byrommene. Gjennomgående mener de spurte at det er mangel på gode møteplasser, grøntområder, mer belysning og pen og spennende arkitektur. En tydelig «bestilling» til Stor-Oslo Eiendom som utvikler med andre ord.

Derfor har vi har en tydelig ambisjon om å skape en aktiv og inkluderende bydel i Ski, med sunne bomiljøer boliger og et bygulv som oppleves variert og mangfoldig.

Sentrumskvartalet har den mest sentrale beliggenheten i Ski, rett ved storsenteret og togstasjonen - plasseringen i seg selv gjør Sentrumskvartalet attraktivt.

Vi skal lage en balansert kombinasjon av servering, service, handel og opplevelser, som er attraktiv for nabolaget og også for resten av Follo-regionen . Men i tillegg har Sentrumskvartalet en X-faktor som gjør at du stopper opp her. Samspillet mellom boliger, butikker, kaféer og grønne, innbydende uteplasser gir en urban følelse og gjør at du trives godt, både inne og ute, og enten du bor her eller ikke. Sentrumskvartalet får deg til å føle deg velkommen fra første stund.