storoslo

Arkitektens visjon

Meierikvartalet har vært en spennende og givende utfordring – både fordi prosjektet har stor strategisk verdi for byutviklingen i Lillestrøm, og fordi det har gitt oss anledning til å skape et nytt og urbant nabolag med høy kvalitet på både arkitektur og tekniske løsninger.

Det er DARK arkitekter som er arkitekter i Meierikvartalet. Deres visjon for prosjektet har vært å gi gode rammer for et urbant byliv som fremmer identitet, samhold og livskvalitet. Bebyggelsen er utformet med tanke på å skape et raust og romslig gårdsrom på innsiden av kvartalet, som samtidig er åpent og har gode forbindelser til området rundt. Videre har vi ønsket at Meierikvartelet skal være et ekte flerfunksjonelt kvartal, der boliger, butikker og spisesteder sammen skaper en levende og god atmosfære. 

Byggenes nederste to etasjer er satt av til og vil tilrettelegges for butikker, kafeer og andre servicefunksjoner, noe som gir boligene en tilbaketrukket og fredelig beliggenhet i kombinasjon med et levende bytorg på gateplan. 

Meierikvartalet vil også inneholde en variert sammensetning av boliger der forskjellige størrelser og fleksible løsninger kombinert med materialer av høy kvalitet skaper en dynamikk og et mangfold som understøtter inntrykket av Meierikvartalet som en egen del av byen.