storoslo

En ny destinasjon i Groruddalen

Linderud er en del av Oslo Kommunes prosjekt «områdeløft Groruddalen». Det foreligger både innsiktsmateriale knyttet til demografi, befolkningsvekst, levekår, oppvekstvilkår og behov for byreparasjon utarbeidet av Oslo Kommune. Det er også i regi av kommunen gjennomført medvirkningsprosesser med brukere/innbyggere i området. Det er naturlig å studere dette datagrunnlaget når man går inn i en designprosess for vårt prosjekt i Østre Aker Vei 90. 

Linderud-prosjektet er komplekst i den forstand at det skal utvikles både boliger , bygulv og næringseiendom, slik at brukerne er svært forskjellige, både med tanke på preferanser og behov. Videre er det behov for byreparasjon og å etablere sunne og gode bomiljøer for fremtiden. Det handler således så finne en felles plattform som kan tilpasses både boligkjøpere og leietagere på bygulv og i næringsarealer. 

Hvordan kan man skape et nytt sted i Oslo, som er attraktivt for boligkjøpere, næringsdrivende og ansatte som ikke allerede har en tilknytning til Linderud? Hvordan skal vi skape et sted som er relevant for innbyggerne og som skaper gode hverdager for de som bor og jobber i bydelen?

Svaret på dette er ikke enkelt, men vi har tro på å innvolvere de som bor og jobber i bydelen i dag i tidligfase og la de sette sitt preg på området. Derfor har vi i samarbeid med Bydel Bjerke etablert Startblokka. Startblokka er en hub for lokale entreprenører og start-ups, aktiviteter for ungdom, og etter hvert en sosial møteplass som gjør at vi kan utvikle området i tett dialog med nabolaget.  

Vi skal utvikle Linderudløkka til å bli et attraktivt sted å bo, jobbe og leve. Prosjektet vil bestå av ca. 850 boliger og 40 000 kvadratmeter næring. Planforslaget ble sendt inn i slutten av 2022.