storoslo

UNDER UTVIKLING

Kvartal 15

Lillestrøm

I sentrum av Lillestrøm med gangavstand til alt byen har å tilby skal vi i gang å utvikle et helt nytt Kvartal. Kvartal 15 skal utvikles med både bolig- og næringsarealer som en berikende tilvekst til Lillestrøm sentrum. Prosjektet vi bestå av totalt ca. 170 leiligheter og 4 000 kvm næring. 

-34

Type

Leiligheter

_Park

Kvailteter

Urbant og sentralt

_Squaremeters

Ant. enheter

170
_takeover

Est. salgsstart

Q4 2022

_Shopping

Næring m2

4 000

Om prosjektet

Kvartal 15 med sin sentrale beliggenhet har de beste forutsetninger for å bli et attraktivt kvartal. Ambisjonene for prosjektet er å skape et urbant kvartal med høye bokvaliteter i kombinasjon med attraktive næringsarealer. Det skal etableres byrom som skal bidra til flere møteplasser i nabolaget og for Lillestrøm sentrum, samtidig som det skal utvikles gode private utearealer for kvartalets nye beboere. 

Grønn lunge i sentrum

Kvartal 15 har ambisjoner om å skape et grønnere prosjekt med grønne gårdsrom og grønne tak. Både boligene og næringsarealene skal BREEAM-sertifiseres og det vil være fokus på å legge til rette for og benytte miljøvennlige løsninger og konsepter i prosjektet.

 

Fra by til bolig

Kvartalet ligger i sentrum av Lillestrøm, men samtidig i en overgang mot et veletablert og populært eneboligområde. Overgangen fra byen mot boligområdet vil skape en spennende overgang og en unik mulighet for å skape et variert tilbud av boliger.


Hold deg oppdatert på dette prosjektet
 

Utforsk mer fra oss