storoslo

FERDIGSTILT

Holmenhagen

OSLO

Juni 2018 overleverte vi 52 nye leiligheter til boligkjøperne på Holmenhagen. Vi kom inn som utvikler høsten 2015 da tomten var ferdig regulert og sto for videre utvikling frem til ferdigstillelse.

Prosjektet består av ett byggetrinn med 2 boligblokker tegnet av Arcasa Arkitekter AS og oppført av Consto Øst AS. Prosjektet har gitt et løft til området – på tomten var det lenge beliggende en bensinstasjon og før utbyggingen sto tomten tom i flere år.