storoslo

Et nytt torg på Jessheim

Vi i Stor-Oslo Eiendom har lagt inn yttligere nye kvaliteter i prosjektet, og vi mener de nye elementene gir både prosjektet og Jessheim sentrum et betydelig løft. Som utbygger har vi store ambisjoner for prosjektene våre og ønsker at de skal gi både beboere og lokalsamfunnet det lille ekstra. Prosjektet har allerede sjeldent flott arkitektur, god bokvalitet og gode solforhold. Vi har også store miljøambisjoner og har valgt å legge inn flere kvaliteter vi mener gjør prosjektet unikt på Jessheim.

I Stor-Oslo Eiendom har vi forpliktet oss til å gjennomføre miljøtiltak i de nye prosjektene våre. Vi ønsker derfor å gjennomføre byggeprosjektet med fossilfri byggeplass. Dette vil bidra til å redusere klimagassutslipp og lokal forurensing. Dette blir det første kommersielle boligprosjektet i Ullensaker som gjennomfører dette. Videre vil vi også Breeam-sertifisere alle leilighetene noe som gir dokumenterbare bærekrafts- og bokvaliteter.

Vi ønsker også å løfte plassen mellom Gotaasalléen og Herredshuset til et helt nytt torg. Illustrasjonen under viser hvordan torget blir med grønne lunger, urbane bykvaliteter og kunst i offentlig rom. Torget vil opparbeides med nye benker, trær og områder for lek tilrettelagt for både syklende og gående. Vi tror dette torget kan bli en flott ny samlingsplass for alle innbyggerne på Jessheim. Torget vil også skape aktivitet og folkeliv foran Herredshuset. Bankbygget og Herredshuset vil ramme inn torget på en fin måte. Vårt ønske er at begge disse byggene skal nyte godt av dette nye uterommet i Jessheim.

I torghusets førsteetasje legges det opp til utadrettet næring med uteområder tilrettelagt for lek og sosialt samvær. Vi vil også tilbakeføre bankbyggets inngangsparti med ny utadrettet fasade. På illustrasjoner under ser dere hvordan de ulike nye elementene kan bidra til at dette området fungerer godt sammen med selve gatealleen og det nye torget, men samtidig være et tilbaketrukket areal for rekreasjon.