storoslo

Byggestart for Gotaasalléen 

Endelig byggestart! I Gotaasalléen bygger vi med store bærekraftsambisjoner og vi bygger boliger som setter en ny standard i Ullensaker.

Stor-Oslo Eiendom ønsker å bidra til å skape bærekraftige byer, hvor folk ønsker å leve både nå og i fremtiden. Vi starter nå byggearbeidene for Gotaasalléens første byggetrinn. Entreprenøren vil i løpet av sommeren rigge seg til og starte rivingen, og allerede til vinteren vil vi se at Hagehuset begynner å ta form.

Vi har lagt inn mange kvaliteter vi mener gir leilighetene, prosjektet og byen et betydelig løft. Gotaasalleen har derfor en rekke kvaliteter som gjør prosjektet helt unikt i Ullensaker. Under utviklingen av prosjektet har vi lagt stor vekt på følgende:

  • Moderne arkitektur med unike sol og lysforhold
  • Fossilfri byggeplass som reduserer klimagassutslipp og lokal forurensning
  • Prosjektet Breeam-sertifiseres som gir dokumenterbare bo og bærekrafts kvaliteter
  • Det opparbeides et helt nytt torg i sentrum av Jessheim som gir byen nye møteplasser og sikrer trivselen i og rundt prosjektet.

Breeam-sertifisering sikrer bredt miljøfokus

Prosjektet skal Breeam-sertifiseres, hvilket gir målbare og tydelige miljømessige gevinster.  Breeam er verdens ledende sertifiseringsordning for bærekraftsvurdering av bygninger. Dette betyr at Gotaasalléen har dokumenterbar bærekraft som forbedrer trivsel for beboerne og bidrar til å beskytte naturressursene våre. Det er så langt vi vet ingen andre boligprosjekter på Jessheim med Breeam-sertifisering og vi håper å kunne sette en ny standard for dette på Jessheim.

Alt fra materialvalg, økologi, transport, energi og forurensing, til hvordan vi berører eksisterende natur og omgivelser tas det hensyn til ved en slik sertifisering. Alt for at din bolig skal være energieffektiv, ressurseffektiv, klimavennlig, og uten helse- og miljøskadelige stoffer. På denne måten jobber vi planmessig slik at både du og miljøet skal nyte godt av gode miljøvennlige løsninger i prosjektet.

Videre er bevaring av bygninger også et viktig miljøtiltak, og i Gotaasalléen vil den gamle delen av bankbygget bli bevart og en viktig del av det nye torget mellom herredshuset og det bevarte bankbygget.

 

Fossilfri byggeplass – et vesentlig utslippskutt

Prosjektets byggeperiode gjennomføres med fossilfri byggeplass. Dette vil bidra til å redusere klimagassutslipp og lokal forurensning. Gotaasalléen blir det første kommersielle boligprosjektet i Ullensaker kommune som gjennomfører dette. Å gjennomføre et byggeprosjekt med en fossilfri byggeplass krever ekstra planlegging for både utbygger og entreprenøren. De store utslippsdriverne på byggeplassene er primært knyttet til anleggsmaskiner og oppvarming. Her jobber vi med flere spennende alternativer, og ser flere gode løsninger. Foreløpige beregninger tilsier at vi vil kunne halvere det totale utslippet av CO₂-ekvivalenter.

Solid Entreprenør er entreprenør for prosjektet og er glade for å realisere våre miljøambisjoner sammen med oss.

-Solid Entreprenør AS er stolte av å bli valgt som totalentreprenør for prosjektet Gotaasalléen på Jessheim. At prosjektet også skal realiseres som en fossilfri byggeplass er ekstra stas, samtidig som det medfører noen ekstra utfordringer. Med fossilfri byggeplass menes det at maskiner og utstyr som går fast innenfor byggegjerdene skal bruke fossilfrie energikilder. Det er åpenbart meget positivt for nærmiljøet, sier Tom Brede Johansen i Solid Entreprenør.

Sosial bærekraft – trivsel og møteplasser er viktig

Sosial bærekraft handler om å fremme trivsel og sikre helse. I Gotaasalléen har vi som mål å legge til rette for sosial bærekraft gjennom flere virkemidler.

I utformingen av prosjektet har Code Arkitekter fokusert på at leilighetene skal få en planløsning som gir gode oppholdsarealer, som man trives i. Leilighetene er utformet med store glassflater, god takhøyde og en planløsning som sikrer mye dagslys i oppholdsrom. Estetisk er byggene utformet slik at de skal positivt påvirke omgivelsene og fremstå moderne og annerledes å se på og leve ved. Det handler om at boligeiere skal trives både i leiligheten og i området rundt sitt nye hjem, det vi kaller bo- og bykvaliteter.

Felles lokale møteplasser i tilknytting til leilighetene er også viktig for trivselen. Det kan være alt fra gjennomtenkte inngangspartier og trappoppganger, hvor vi møter naboene våre. Eller uteområdene hvor man tilbringer tid med barnebarna på lekeplassen. I Gotaasalléen vil vi legge kvaliteter i disse områdene, med fliser på gulv, belysning og skjulte tekniske installasjoner i fellesarealer og hvor uteoppholdsarealene utformes med lekeplasser, benker og beplantning. Prosjektet vil også inneholde et eget rom for smøring av ski og reparasjon/ vask av sykler i tilknytning til innendørs sykkelparkering.

Videre vil som nevnt opparbeides et helt nytt torg mellom Bankbygget og Herredshuset. På det nye torget blir det både urbane sittegrupper, lekelementer og café i Torgbyggets første etasje. Torget vil være en videreføring av dagens hovedgate omkranset av historiske bygninger i form av den gamle delen av bankbygget og det stolte Herredshuset.

Vi gleder oss til å vise hvor fint dette blir!