storoslo

Salgssuksess for Frysjaparken

Året 2020 startet meget bra for Frysjaparken. Med hele tre salgsstarter høsten 2019  ga det oss god fart i starten av året og resulterte i hele 23 salg i årets første måned. Mot sommeren fortsatte salget i en positiv retning og spesielt de ferdigstilte leilighetene ble revet bort.  Prosjektet slo alle rekorder i løpet av sommeren med over 40 salg i sommermånedene og det ble avholdt visninger fem dager i uken gjennom hele sommeren.  Salget fortsatte med god takt utover høsten før vi i slutten av oktober lanserte neste salgstrinn, Stilla borettslag på totalt 300 enheter. 


Arcasa Arkitekter har tegnet prosjektet, som vil fremstå noe annerledes enn de to foregående prosjektene som er tegnet av A-Lab Arkitekter, men med de samme gjennomgående gode kvalitetene både inne og ute. Felles takterrasser og rause uteområder kjennetegner også denne delen av Frysjaparken. 

Torsdag 29.10.2020 ble første salgstrinn lansert, og her ble det solgt 16 leiligheter ved salgsstart med noen flere de påfølgende dagene. Salgsstarten lot seg gjennomføre på Teknisk Museum med fysisk oppmøte og presentasjon av prosjektet.  

Alt i alt har 2020 vært et veldig godt salgsår for Frysjaparken med over 107 solgte leiligheter dette året.