storoslo

Frysjaparken tar form 

Veidekke Entreprenør følger oppsatte fremdriftsplaner, tross utfordringer i forbindelse med Koronapandemien. Hus 1 er tilnærmet ferdigstilt, det pågår nå kvalitetssikringsrunder og sluttmontasje i den delen. Hus 2 er kommet langt med fasadearbeider, og innredningsarbeider har startet. Hus 3 har ferdigstilt alle betongarbeider, så betongentreprenøren er på vei ut av prosjektet. Tett tak er oppnådd, og bygging av yttervegger er godt i gang.

er vi i gang med innredningsarbeider for kafé på det sydlige hjørnet på gateplan ut mot Frysjaveien. Dette blir en hyggelig nabolags- og boutique-kafé der en møbelleverandør står for innredning i samarbeid med kafédriverne. Så det lover godt for god aktivitet i alle arealer langs Frysjaveien, og rundt nedre torg i Allmenningen.

Som sagt er Pitstop Kafé i ferd med å etableres i Frysjalia, og med det er alle næringsarealer i felt D fylt opp.

I Kikut, felt C, er vi nå i sluttforhandlinger med ett treningssenter som skal etablere seg i ett av de fire ulike næringsarealene i dette feltet. I tillegg er vi tette samtaler med flere ulike aktører som ønsker å etablere seg her. Ulike serveringsaktører, apotek og blomsterforretninger har ønsker å etablere seg.

I Kikut, felt B, kommer det en stor velrennomert dagligvareforretning. Vi er i sluttforhandlinger med disse. I tillegg kommer det 4-5 andre ulike næringsdrivere i dette feltet.